Tietoa menetelmästä

Palvelumme ja niiden ominaisuudet perustuvat vain tutkittuun tietoon.

 

Tietoa mittausmenetelmästä…

Mitä sykevälivaihtelu mittaa ?

Sykevälivaihtelulla mitataan sydämen sykkeiden välistä vaihtelua. Tämä vaihtelu on voimakasta, kun ihminen on perusterve, hyvässä fyysisessä kunnossa ja hetki päivästä on palauttava. Terve sykevaihtelu tapahtuu hengityksen tahtiin; kun hengittää ulos syke laskee ja päinvastoin. Vastaavasti henkisen tai fyysisen kuormituksen lisääntyessä sykevälivaihtelu alenee.

Livtec Recovery:n käyttämä EKG-pohjainen sensori mittaa kahden R-piikin välistä aikaeroa, mitä pidetään ylivoimaisesti tarkimpana menetelmänä, verrattuna esimerkiksi yleisesti kaupallisissa älylaitteissa pulssin mittaukseen.

Mikä sykevälivaihtelun aiheuttaa ?

Tahdosta riippumaton autonominen hermosto ohjaa tärkeimpiä elintoimintojamme (esimerkiksi sydämen ja rauhasten toiminta, hormonituotanto, hengitys, verenpaine, …) tilanteen vaatimalla tavalla. Henkistä tai fyysistä kapasiteettia vaativina hetkinä sympaattinen hermosto aktivoituu ja auttaa meitä suoriutumaan.

Kun on mahdollisuus rauhoittua, autonominen status siirtyy parasympaattisen hermoston puolella, minkä vaikutuksesta mm. verenpaine ja syke laskee, stressihormonitasot kehossa laskevat. Tämä myös voimistaa sykevälivaihtelua. Sykevälivaihtelu onkin keino luotettavasti mitata autonomisen hermoston tilaa ja siitä kautta palautumistasoamme.

Mitä mittalaitetta Livtec käyttää?

Livtec Hyvinvointianalyysi käyttää Suomessa suunniteltua ja myös valmistettua, lääketieteellisesti hyväksyttyä Bittium Faros™ EKG-sensoria. Bittium Faros tuoteperheen huipputeknologiaa edustavat laitteet ovat yleisesti käytössä maailmanlaajuisesti sydänsairaaloissa.

Se, että käytämme hyvinvointimittauksissamme lääketieteellisesti hyväksyttyä anturia takaa tuotelaadun lisäksi, että tarvittaessa tehtyä nauhoitetta voidaan hyödyntää terveysalan ammattilaisten lisätutkimuksissa, myös kardiologisiin diagnooseihin ilman erillistä mittausta. Tällaiset tarpeet voivat syntyä tilanteissa, missä mittauksessa havaitaan runsaasti poikkeamia kuten epäsäännöllistä rytmiä tai lisälyöntejä.

Mitä hyötyä täysin EKG pohjaisesta sykevälivaihteluanalyysistä saadaan?

EKG pohjainen mittauksemme ottaa sydänkäyrästä 250 näytettä sekunnissa. Käyttämämme analyysiohjelmisto hyödyntääkin tätä koko sähköistä signaalia, ei vain kahden sykevälin välistä aikaa kuten useimmat kilpailevat ratkaisut. Ratkaisumme mahdollistaa mittauksen luotettavuuden ja ennen kaikkea ettei stressiperäisiä rytmihäiriöitä tulkita virheellisesti terveeksi sykevälivaihteluksi ja hyväksi palautumiseksi.

EKG pohjainen mittaus mahdollistaa myös kohonneen Obstruktiivisen Uniapneariskin tunnistamisen. Mikäli viitteitä tällaisesta esiintyy ja asiakkaalla on muitakin oireita (palauttamaton uni, kuorsaus, hengityskatkoksen tuntumia, ..), asiakas voikin hakeutua varsinaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Miten mahdolliset epänormaaliudet EKG:ssa kerrottaan raportissa.

Mikäli mittauksessa havaitaan merkittävissä määrin sykevälivaihtelun laskentaa vääristäviä poikkeamia, liitetietoihin lisätään näistä minuutin EKG näyte tai näytteitä sekä tarvittaessa arvio niiden esiintymismäärästä 24h aikana.

Tarvittaessa asiakas voi hakeutua lääketieteellisiin lisätutkimuksiin, missä näitä näytteitä voidaan hyödyntää päätettäessä tarvitaanko esimerkiksi kardiologin lausuntoa tai muita lisätutkimuksia.

Livtec Recovery:n tuloksia ei voi suoraan hyödyntää lääketieteelliseen diagnoosiin. Jos nauhoitteessa on runsaasti poikkeamia tai asiakkaalla on sydämen epänormaaliin toimintaan viittaavia tuntemuksia, on konsultoitava terveysalan ammattilaisia.

Mihin Uniapnea-riskin tunnistuu perustuu?

Analyysiohjelmisto seuraa hengitystä, sykettä ja tiettyjä sykevälivaihteluparametrejä ja vertaa niitä uniapneassa tyypillisesti esiintyviin. Ohjelmisto laskee näiden esiintymien voimakkuuden ja määrän perusteella todennäköisyyden (= OSA Score). OSA score algoritmin kehitys perustuu laajaan tieteelliseen tutkimukseen. (Quan SF, Howard BV, Iber C, Kiley JP, Nieto FJ, O’Connor GT, Rapoport DM, Redline S, Robbins J, Samet JM, PW, The Sleep Heart Health Study: design, rational, and methods 1997 Dec; 20 (12): 1077-85. PubMed PMID: 9493915).

Algoritmi on testattu hyödyntäen vapaasti saatavilla olevaa Uniapnea tietokantaa. Näissä tutkimuksissa algoritmin tarkkuus keskivaikean Uniapnea tunnistamisessa on todettu olevan 95% luokkaa. (T Penzel, GB Moody, RG Mark, AL Goldberger, JH Peter, The Apnea ECG Database, Computers in Cardiology 2000, 27: 255-258).

Korkeakaan OSA Score ei kuitenkaan tarkoita Uniapnean olemassa oloa. Livtec Recovery:n tuloksia ei myöskään voi suoraan käyttää lääketieteelliseen diagnoosiin. Jos mittauksessa on viitteitä uniapneasta tai asiakkaalla on tähän viittaavia oireita/tuntemuksia onkin aina konsultoitava terveysalan ammattilaisia.

Hyödyt asiakasryhmille

Yritykset

Livtec Recovery mittausten hyödyt yrityksille ovat merkittävät panostukseen nähden. Palvelu auttaa henkilöstöä tunnistamaan niin työ- ja vapaa-ajallaan asiat, mitkä mitatusti vaikuttavat hyvinvointiin ja sitä kautta työssä suoriutumiseen. Se ohjaa ja kannustaa ennakoivasti terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin. Yritystason anonyymi yhteenveto mittauksista antaa lisäksi tietoa henkilöstön voimavaroista muihin yrityksiin verrattuna ja suosituksia kehitettävistä aktiviteeteista.

Livtec Recovery mittaukset voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, tiimeittäin tai palvelu voi olla tarjolla tuettuna työpaikkaetuna halukkaille. Aina yrityksesi tarpeisiin sovitettuna!

Hoidamme mittausten suorittamiseen ja palautekeskusteluihin liittyvät järjestelyt puolestasi niin pitkälle kuin mahdollista, joten palvelu ei kuormita yrityksen avainhenkilöitä.

Terveystoimijat

Terveysalan toimijoille Livtec Recovery on optimaalinen työkalu analyysin tarkkuuden ja kattavuuden myötä. Asiakkaat ovat kokeneet mittaukset mielenkiintoisina ja herättävinä, mikä tukee varsinaista hoitotyötä.

Menetelmämme mahdollistaa niin uniapnea-riskin kuin erilaisten poikkeamien havaitsemisen EKG nauhoitteesta ja tiedon hyödyntämisen varsinaiseen lääketieteelliseen diagnoosiin.

Livtec kumppanuusmallissa Livtec hoitaa mittausjärjestelyt ja analyysiraportin tuottamisen kumppanin työtä helpottavine sanallisine kommenteineen. Kumppanin edustaja käy raportin lävitse asiakkaan kanssa.

Etkö löytänyt vastausta?

Laita meille sähköpostia

tai soita — 044 2312161