Yritykset

Stop and Go

Johtoryhmävalmennus

Stop and Go – johtoryhmävalmennus

Mielenhelmi konsultointipalvelun kanssa yhteistyössä toteutettu Stop and Go – valmennus antaa työkaluja johtoryhmä­työskentelyn tehostamiseen jäsenten tiimitaitoja ja hyvinvointia tukemalla, huomioiden yksilölliset vahvuudet ja motivaation.

Stop and Go – valmennus sopii erityisesti vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä oleville, jotka haluavat tukea palautumista vahvistavien elämäntapamuutosten läpivientiin sekä sparrausta työelämän haasteisiin.

 

Valmennuksen avulla osallistuja saa:

Mitattua tietoa hyvinvoinnista

  • Tunnistaa fyysisen ja henkisen palautumisen tasonsa
  • Mitattua tietoa kuormittumiseen vaikuttavista tekijöistä niin työssä kuin vapaa-ajalla.
  • Sykevälivaihteluun perustuvaa tietoa terveysriskeistä (Uniapnea, sydän- ja verisuonitaudit, insuliiniresistenssi, ..).

Suunnitelma ja sparraus

  • Valmentajan tukemana toteutettu konkreettinen suunnitelman, kuinka vahvistaa omia voimavaroja ja vähentää omia terveysriskejä
  • Sparraus ja valmennus halutun, oman motivaation mukaisen muutoksen toteuttamiseksi

Itsetuntemuksen vahvistuminen

  • Ymmärtää yksilölliset tapansa reagoida vaihtuviin olosuhteisiin ja stressiin
  • Saa uudenlaisia vuorovaikutus- ja itsetuntemustyökaluja stressin valjastamiseksi myönteiseksi käyttövoimaksi.

Tiimitaidot

  • Tunnistaa paremmin omia ja erilaisten ihmisten piileviä vahvuuksia, motivaatiotekijöitä ja potentiaalia
  • Taitoa hyödyntää näitä johtoryhmä-, esimies- ja asiakastyössä.

Valmennuksen toteutus

v

Sähköposti- tai etäbriefaus osallistujille

Livtec Recovery-sykevälivaihtelumittaukset (2 vrk) sekä henkilökohtaiset (2 * 60 min) palaute- ja valmennuskeskustelut

Mentor-tyylikartoitus ja henkilökohtainen 90 min palaute- ja valmennuskeskustelu.

Sovittujen elämäntapamuutosten ja kuormitusta vähentävien tavoitteiden pohjalta luotu seurantadokumentti sekä sähköpostisparraus/valmennus seuraavan kuukauden ajan

Urheilija juoksee portaita
Lady in the beach

Mentor – Voimavarakartoitus

Stop and Go – valmennukseen kuuluva Mielenhelmi Konsultointipalvelun toteuttama Mentor-kartoitus tunnistaa kuusi erilaista persoonallisuustyyliä ja näiden yksilölliset tavat reagoida stressiin ja muuttuviin tilanteisiin. 

Sen avulla tulevat näkyviksi myös yksilölliset motivaatiotekijät ja viestintätyylit sekä piilevä potentiaali onnistumisen ja stressin hallinnan taustalla.

Mentor-malli perustuu USA:ssa tehtyyn väitöstutkimukseen inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseksi.