Stressi Haltuun logo

Ota stressi haltuun –

Tiimivalmennus

Hyvinvoiva yksilö, toimiva tiimi

Stressi Haltuun – Tiimivalmennus

Mielenhelmi valmennuspalvelun kanssa yhteistyössä tarjottava innovatiivinen työkalu niin johtoryhmä- ja tiimityöskentelyn kehittämiseen kuin yksilötason hyvinvoinnin tukemiseen.

Automaattireagoinnista tietoiseen toimintaan

Vahvistunut yksilötason hyvinvointi parantuneen stressinhallinnan myötä.

Kohti palautumista tukevaa elämäntapaa

Hyvinvoiva yksilö kykenee hyödyntämään kapasiteettinsa töissä ja samalla elämään nautinnollista vapaa-aikaa.

Yksilötoiminnasta aitoon yhteistyöhön

Parantunut työilmapiiri erilaisten persoonallisuustyylien hyödyntämisen myötä.

Työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Tukea niin toimivaan asiakaskohtaamiseen ja -viestintään kuin valmentavaan esimies- ja tiimityöhön.

Kokonaisvaltainen kartoitus ja yhteinen työpaja

Henkilökohtainen (~1h) sparraus stressinhallinan kehittämiseksi

Työpaja osallistujatiimille, jossa innostavalla tavalla vahvistaaan vuorovaikutustaitoja sekä tunnistetaan työpaikan arjessa stressin aiheuttajia ja luodaan kehityssuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

Stressi Haltuun
Case Vertex

Case – esimerkki 

Vertex Systems on maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja teollisuudelle. Noin sata huippuasiantuntijaa työllistävällä yrityksellä on alan toimijaksi kunnioitettava 40 vuoden historia.

Vertex:ssä työntekijöiden vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä. Viime vuosien voimakas kasvu onkin luonut erityisen yrityskulttuurin, missä diversiteetti toteutuu esimerkillisesti. Yrityksessä nähtiinkin Mielenhelmen ja Livtec Oy:n Stressi Haltuun-valmennus heille toimivammaksi palveluksi, sen tuodessa työkaluja myös erilaisten persoonallisuustyylien vaikutuksesta tiimityöskentelyyn, yksilön stressinhallinnan lisäksi. Linkin takana lyhyt kuvaus, kuinka palvelu toteutettiin koko henkilöstölle.