Motivaatiopsykologiaa käsittelevässä kurssikirjassani viitattiin mielenkiintoisiin tutkimuksiin kuinka yksilöiden työhön liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja työhyvinvointi voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen.  Jäin pohtimaan tutkimusten havaintoja nykytodellisuuteen keskeisesti liittyvässä etätyössä. 

Erilaisten tavoitteiden (e.g. ammatillinen osaaminen, uralla eteneminen, palkkakehitys, työn jatkuvuus,  ..) yksilöllisten prioriteettien vaikutus työssä jaksamiseen oli tutkimuksen mukaan yllättävän vähäinen. Erityisen vahva yhteys löytyi kuitenkin henkilöillä, joilla korostui organisaation menestykseen liittyvät tavoitteet: He kokivat työn imua ja heillä esiintyi työuupumusta vain vähän tai ei ollenkaan. Myös ammatillista osaamista korostavat voivat keskimääräistä paremmin.

Oppikirjassa (https://www.ps-kustannus.fi/Katariina-Salmela-Aro/Mik%C3%A4-meit%C3%A4-liikuttaa.html) tuloksia selitettiin kaksisuuntaisesti: Organisaation menestykseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät tavoitteet mobilisoivat energisyyttä, tarmokkuutta ja uppoutumista työhön. Kielteiset tunnetilat – kuten työuupumus – jäävät vähäiseksi. Toisaalta suuri työhyvinvointi on voimavara, jonka avulla esimiehet ja henkilöstö jaksavat tavoitella organisaationsa parempaa menestystä ja jatkuvaa oppimista.

Stressi Haltuun-valmennus

Etätyön vaikutus

Mainittujen tavoitteiden prioriteetit liittyvät aina henkilön persoonaan ja arvoihin, mutta luonnollisesti organisaatio voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi yksilöiden tärkeysjärjestykseen ja kuinka he kokevat mahdollisuuden toteuttaa niitä. Uskaltaisin epäillä, että näiden kahden yrityksen menestymisen kannalta keskeisen tavoitteen vahvistaminen ei nykypäivän etäarjessa ole ainakaan helpottunut.

Formaali ohjaus ja asioiden hoito toiminee usein etänäkin. Mutta kuinka ylläpitää normaalisti yrityksen ja projektien tavoitteiden prioriteettia ja sitä kautta työn imua, kun lähikontaktit ja työpaikan sosiaaliset suhteen ja tilanteet (kahvipöytäkeskustelut, lounasreissut, …) loistavat poissaolollaan? Tai kuinka ylläpitää jatkuvan oppimisen ilmapiiriä tilanteessa, jossa vaikka lähikursseja ei ole normaalisti saatavissa?

Kuinka tukea työssä jaksamista

Entä tuo toinen suunta, miten etätyössä saa näkyvyyttä henkilöstön jaksamiseen. Ja miten sitä voi tukea lähikontaktien ollessa vähissä? Vaikka itse työ olisi hallinnassa, rajoittuneempi arki, huolet perheen taloudesta tai terveydestä ovat uusimpien tietojen mukaan selvästi lisänneet ahdistusta. Tämä on näkynyt myös terapiapalveluiden tarpeen lisääntymisenä. Samaan aikaan pandemian tuomat rajoitukset, ehkä joskus myös yritysten taloudellinen tila, ovat vaikeuttaneet työssä jaksamista edistävien aktiviteettien toteuttamista.

Olisiko nyt kuitenkin aika, jolloin on erityisen tärkeää panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja sitä kautta myös varmistaa yrityksen menestys yli poikkeusaikojen. Vaikka pandemia voi osin rajoittaa työkaluja, ei se tarkoita että on odotettava tilanteen rauhoittumista. Esimerkkinä tästä on vaikka huipputarkka Livtec Recovery – analyysi (https://www.livtec.fi/tyohyvinvointi/). Palvelu tuo kaivattua näkyvyyttä henkilöstön jaksamiseen ja antaa henkilöstölle työkaluja oman palautumisen edistämiseen. Ja kaiken tämän (mittarilogistiikka, mittaukset ja palautekeskustelut) ovat toteutettavissa turvallisesti myös poikkeusaikana. 

Faros ECG

Tutustu Livtec Recovery analyysiin

Livtec Recovery auttaa tunnistamaan kuormittumiseesi vaikuttavia asioita antaa työkaluja palautumisen edistämiseksi.

Tykkäsitkö, jaa kavereillesikin!