Yritykset 

Livtec
Unianalyysi

Livtec Unianalyysi 

Mittaus lisää yhdessä unihygieniaan keskittyvän päiväkirjan kanssa tietoisuutta rutiiniesi ja arjen hektisyyden vaikutuksesta unen laatuusi ja näin ohjaa ja kannustaa hyvinvointia edistävään elämäntapaan.

Mittauksen oleellinen lisäarvo on mittauksen helppous ja että petauspatjan alle ”unohdettava” anturi mahdollistaa pidemmät mittausjaksot.

Uniluokat

  • Onko kertynyt unen kokonaismäärä suosituksen mukainen
  • Kuinka unesi jakautuu syvään, REM- ja kevyeen uneen

Palautuminen

  • Sykevälivaihtelun mittaukseen perustuen, kuinka paljon palautumista yön aikana tapahtuu 
  • Mikä on autonomisen hermoston tasapainosi
  • Mikä on yön keskisyke ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat

Unihygienia

  • Miten päivien raskaus ja illan ohjelma vaikuttaa uneesi
  • Kuinka voit omilla toimillasi vaikuttaa uniongelmiin

Liikeaktiivisuus

  • Kuinka paljon sinulla on yön aikana pientä liikehdintää ja isompaa levottomuutta
  • Mitkä asiat vaikuttavat rauhattomuuteen

Mittauksen toteutus

b

Mittari, taustatietolomakkeet ja ohjeet toimitetaan sinulle toiveesi mukaisesti.

Mittaus tehdään viikon mittaisena, kirjaat unipäiväkirjaan unihygieniaan liittyviä asioita.(Petaus)patjan alle sijoitettava anturi pohjautuu rannelaitteissa yleisesti hyödynnettävään liikemittaukseen verrattuna huomattavasti tarkempaan Ballistokardiografia-mittaukseen.

Varaat ajan verkossa tapahtuvaan palautekeskusteluun. Pohditte yhdessä kuinka voit edelleen vahvistaa nukkumistasi ja hyvinvointiasi.

Case study: Divide-hanke 

Livtec Unianalyysia hyödynnettiin ja myös evaluoitiin yhtenä työkaluna 2017-2019 XAMK:in koordinoimassa työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja verkostoyhteistyön kehittäminen maaseutuyrityksissä-hankkeessa. Raportin yhteenvedossa todettiin seuraavaa:

”Hankkeessa unianalyysiin oltiin todella tyytyväisiä. Mittaus oli helppo tehdä, eikä mittari häirinnyt nukkujaa millään tapaa. Palveluntuottaja (Livtec) ja palvelukokonaisuus koettiin kauttaaltaan hyväksi ja saatu palaute erittäin hyödylliseksi.”

Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja alla olevalla lomakkeella!

Voit myös soittaa — 044 2312161