Uniapnea – uusi kansantauti?

mennessä | maalis 15, 2020 | Uni

Uniapnea on tauti, jota Suomessa sairastaa arviolta 9% – 24% väestöstä, moni myös tietämättään. Hoitamatta se on vakava terveysriski lisäten merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautien tai diabeteksen kaltaisiin kroonisiin sairauksiin. Hengityskatkokset ja sen vaikutukset sydämen sinusrytmiin ovat luonnollisesti voimakas rasitus elimistölle ja ne näin vaikuttavat myös unen laatuun. Tämän myötä syntyvällä vajavaisella palautumisella on samanlaisia vaikutuksia kuin muistakin syistä syntyneellä univajeella: Laskenut työteho, mielialan vaihtelut, stressi, virhealttius tai pahimmillaan kohonnut onnettomuusherkkyys.

Ylipaino on merkittävin sairauden syy, mutta myös kasvojen ja kaulan rakenteelliset tekijät voivat olla selittäviä tekijöitä. Kilpirauhasen vajaatoiminta voi altistaa taudille. Yleisintä uniapnea on 40 – 65 vuotiailla. Lisää tietoa uniapneasta ja sen hoidosta löytyy esimerkiksi Hengitysliiton  sivuilta.

Uniapnea

Kuinka uniapnea on näkynyt mittauksissamme

Livtec Recovery analyysin ekg-pohjaisuus on mahdollistanut noin vuoden ajan palautumisen ja stressitason mittauksen lisäksi kohonneen uniapneariskin arvioinnin. Samaan aikaan ihmisten tietoisuus ja huoli uniapneasta on lisääntynyt ja näin ominaisuus on herättänyt runsaasti kiinnostusta, myös työterveyden työkaluna. Algoritmin ja menetelmän tarkkuus keskivaikean obstruktiivisen uniapnean tunnistamisessa on testeissä todettu olevan 95% luokkaa. Livtec Recoveryn tuloksia ei voi kuitenkaan käyttää suoraan lääketieteelliseen diagnoosiin. Itse menetelmästä lisää https://www.livtec.fi/menetelma/.

Tehdyt mittauksemme ovat linjassa yleisiin arvioihin uniapnean esiintyvyydestä. Huolestuttavin esimerkki oli miesvaltainen 12 hengen ryhmä, joista kymmenkunta kuului mainittuun 40+ riskiryhmään. Kahdella mitattavista oli jo aiemmin diagnosoitu tauti. Hyvinvointianalyysimme myötä löytyi lisäksi kolme henkilöä, joilla oli selvästi kohonnut riskitaso. Toisesta ääripäästä oli isohko naisvaltainen yritysryhmä, missä keski-ikä oli hiukan alle 40 v. Tästä ryhmästä vain noin 4-5%:lla oli mainittavasti kohonnut riski.

Kokonaisuutenakin mittauksemme tukevat ymmärrystä, sekä 40+ ikäluokan kohonneesta riskistä, että esiintyminen miehillä on naisia yleisempää. Diagnosoitua uniapneaa sairastavista joidenkin tutkimusten mukaan 50%-70% on ylipainoisia. Meidän mittauksissamme henkilöillä, joilla analyysi indikoi selvästi kohonnutta riskitasoa, jopa 75%-80%:lla oli terveyssuosituksia korkeampi painoindeksi. Tämä vahvistaa käsitystä, että omilla elämäntavoilla pystyy vaikuttamaan sairastuvuuteen, myös ennakoivasti.

Hyvä uni

Kuinka Livtec Recovery auttaa…

Suurimmalle osalle henkilöistä, joilla mittauksessa on todettu kohonnut uniapnean riskitaso, asia on tullut yllätyksenä. He eivät siis olisi ilman mittausta hakeutuneet lääketieteellisiin tutkimuksiin. Osalla oli epäilyjä työuupumuksesta tai epäilyjä muuten vaan herkkäunisuudesta. Moni koki nukkuvansa hyvin tai näki väsymyksen tunteen kuuluvan osana normaaliin ikääntymiseen.

Yllättävintä on ollut kuinka vähäinen korrelaatio oman tuntemuksen ja mitatun kohonneen uniapnea riskin välillä on ollut. Asiakkailla, jotka kertoivat väsymyksen tai muiden tuntemusten myötä epäilevänsä uniapneaa, ei ole mittauksissamme todettu juurikaan muita enemmän kohonnutta riskitasoa. Toisaalta mittaus on auttanut näitä henkilöitä tunnistamaan muita selittäviä tekijöitä uupumuksen tunteilleen. Näitä ovat olleet niin perinteiset palautumisen hallintaan liittyvät asiat kuin joskus myös terveydellisiä asioita, esimerkiksi (varasto)raudan puutos.

Livtec Recovery analyysin uniapnea-mittaus ohjaa kohonneen riskitason omaavat hakeutumaan lääketieteellisiin tutkimuksiin ja saamaan näin tarpeen mukaista hoitoa. Toisaalta analyysi auttaa ja kannustaa myös ennakoivasti tekemään elämäntapamuutoksia, joilla taudin synnyn voi välttää tai sen vaikutuksia palautumiseen vähentää. Jo kohonneen riskitason tiedostaminen toimii monelle herätteenä elämäntapamuutokseen, mistä on monia muitakin positiivisia vaikutuksia niin hyvinvointiin kuin muihinkin terveysriskeihin.

Bittium Faros

Livtec Hyvinvointipalvelut

Tutusta kuinka Livtec Recovery ja Livtec Unianalyysi auttaa sinua nukkumaan paremmin!

Tykkäsitkö, jaa kavereillesikin!